wskaźnikiHR

Porównaj 41 wskaźników z zakresu rotacji, absencji, efektywności pracy i szkoleń!

raport badanie

W badaniu wskaźnikiHR mierzymy
41 wskaźników dotyczących obszarów:

Czym jest Fluktuacja kadr?
Fluktuacja kadr określa płynność personelu, tj. przychodzenie i odchodzenie ludzi z pracy w określonym czasie. Może ona wpływać na przedsiębiorstwo zarówno pozytywnie, jak i negatywnie, w zależności od jej wielkości i od tego czy ma charakter dobrowolny czy nie. Gdy jej poziom jest zbyt wysoki generuje koszty i straty, dlatego wymaga stałego monitorowania.

Przykładowe wskaźniki:
Czym jest Absencja?
Nieobecność pracownika z jakiegokolwiek powodu, zmniejszająca liczbę godzin jaką pracownicy poświęcają na wykonanie swoich zawodowych zadań określamy mianem absencji. Wśród rodzajów absencji wyróżniamy m.in. absencję ogólną, chorobową, wypadkową i urlopy na żądanie. Negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa mają przede wszystkim absencje nieprzewidywalne, zwłaszcza zwolnienia chorobowe.
Przykładowe wskaźniki:
Czym jest Efektywność pracy?
Efektywnie działające przedsiębiorstwo to takie, które w pełni wykorzystuje posiadane przez siebie zasoby i skutecznie realizuje cele firmy, np. finansowe. Ocena efektywności może być dokonywana w wymiarze wydajnościowym (maksymalizacja efektu, np. wzrost zysków) lub oszczędnościowym (minimalizacja nakładów, np. ograniczenie kosztów pracy).
Przykładowe wskaźniki:
Czym są inwestycje w kapitał ludzki?
Szereg działań mających na celu rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji pracowników, a przez to wzrost efektywności pracowników i zysków firmy. Inwestycje w kapitał ludzki pozwalają na rozwój organizacji, często stanowiąc warunek jej przetrwania. Oferowanie przez firmę szerokiego wachlarza szkoleń umożliwia również tworzenie dobrego wizerunku firmy jako pracodawcy.
Przykładowe wskaźniki:
Raport wskaźnikiHR
Zobacz raport
demo
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 19
lub
skontaktuj się z nami