wskaźnikiHR

Dołącz do czwartej edycji badania, zmierz 43 wskaźniki dotyczące rotacji, absencji, efektywności pracy i nakładów na szkolenia.
Porównaj efektywność pracy na tle rynku!

badanie raport

Efektywność pracy

11 wskaźników

Wskaźniki efektywności pokazują relację pomiędzy poniesionymi nakładami i osiągniętymi efektami oraz wskazują obszary wymagające poprawy.

Wskaźniki rentowności i produktywności pozwalają na ocenę ekonomicznej sytuacji przedsiębiorstwa i tempa jego rozwoju. Wskaźniki efektywności pionu personalnego czy liczby osób przypadających na kierownika umożliwiają ocenę efektywności struktury organizacyjnej firmy.

Korzyści z badania efektywności pracy
 • umożliwiają ocenę produktywności i rentowności nakładów na wynagrodzenia,
 • stanowią narzędzie kontroli menadżerskiej,
 • ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych,
 • umożliwiają wczesne wykrycie problemów dotyczących sytuacji finansowej firmy,
 • pozwalają zbudować system premiowania oparty o wyniki firmy,
 • pomagają optymalizować koszty firmy,
 • ostrzegają o nadmiernym obciążeniu pracą.
Chcesz porównać Wskaźniki efektywności pracy w swojej firmie?

Weź udział w badaniu

Dzięki uczestnictwu w badaniu otrzymują Państwo:

 • porównanie wyników firmy z rynkiem,
 • niższą cenę (45-80%),
 • wsparcie konsultantów,
 • możliwość oceny skali problemów Państwa firmy.

Kup raport 2020

Kupując gotowy raport otrzymają Państwo:

 • wskaźniki obliczone na podstawie danych od 250 firm,
 • dostęp do metodyki badania,
 • wsparcie konsultantów przy samodzielnym liczeniu wskaźników i interpretacji wyników.
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń (12) 625 59 19
lub
skontaktuj się z nami