Platforma WSKAŹNIKIHR to narzędzie do oceny efektywności kosztów w zarządzaniu personelem.
Dzięki platformie możecie Państwo:
  • porównać fluktuację i absencję z innymi firmami,
  • optymalizować koszty pracy,
  • porównać z innymi rentowność nakładów na wynagrodzenia,
  • kontrolować nakłady na HR,
  • efektywnie wspierać procesy decyzyjne organizacji.
Platforma umożliwia pomiar 41 wskaźników, podzielonych na 4 grupy:
Użytkownicy otrzymują dostęp do dwóch raportów: ogólnego i szczegółowego (benchmarking ogólny i szczegółowy). Raport ogólny pozwala na porównanie wyników własnych z wynikami ogółu firm uczestniczących w badaniu. Raport szczegółowy umożliwia dokonywanie analiz pogłębionych w oparciu o takie kryteria, jak: wielkość przedsiębiorstwa, region, typ firmy. Zakładamy również możliwość tworzenia własnych grup porównawczych w oparciu o kryteria istotne z punktu widzenia danej firmy.