Wskaźnik rotacji pracowników

Wskaźnik ten pokazuje stosunek liczby pracowników, którzy w ciągu badanego roku odeszli z firmy (wszystkie odejścia w badanym roku) do średniorocznej liczby pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Wliczamy również pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik rotacji pracowników zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR