Podsumowanie raportu wskaźnikiHR – edycja kryzysowa - kwiecień 2020
12 / 08 / 2020
Autor: Michał Chalota

W kwietniu 2020 na rynku pracy nastąpiły zmiany. Wychodząc im naprzeciw firma Sedlak & Sedlak dokonała analizy bieżącej sytuacji przeprowadzając „kryzysową” edycję badania wskaźnikiHR, w której gromadzone były dane dotyczące fluktuacji, absencji, efektywności pracy oraz, co najważniejsze, skutków kryzysu.

Obniżki wynagrodzeń i redukcje etatów
W badanej próbie blisko 20% przedsiębiorstw zdecydowało się na wstrzymanie swoim pracownikom wynagrodzenia zmiennego, a działanie to dotyczyło niemal 80% załogi. Badanie pokazało, że duże firmy zatrudniające 250-500 pracowników były najbardziej skłonne do wstrzymywania wynagrodzenia zmiennego - 25% badanych firm, w stosunku do firm średnich (50-249 pracowników) - 18,2% oraz bardzo dużych (powyżej 500 pracowników) - 17,6%.

Jeszcze więcej przedsiębiorców - blisko 26%, zdecydowało się na obniżenie swoim pracownikom wynagrodzenia podstawowego, jednak w tym wypadku obniżka dotyczyła średnio tylko 34% zatrudnionych. Tym razem to duże firmy zatrudniające 250-500 pracowników decydowały się na taki ruch rzadziej - 12,5%, niż firmy średnie - 18,2%, czy bardzo duże - 33,3%.

Badanie pokazało również, że ponad 33% firm zmniejszało pracownikom etaty. Więcej na ten
temat znajdą Państwo w raporcie wskaźnikiHR – edycja kryzysowa (kwiecień 2020).

Wykres 1. Odsetek firm z wstrzymanym wynagrodzeniem zmiennym lub obniżonym wynagrodzeniem podstawowym
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2020 - edycja kryzysowa (kwiecień 2020)


Poziom rotacji w firmach
Średnia ogólna rotacja pracowników wyniosła 1,1% w kwietniu 2020 roku. Warto zauważyć, że im większa firma, tym mniejszy odsetek rotujących pracowników. Odpowiednio: firmy zatrudniające 50-249 pracowników - 1,6%, firmy posiadające 250-500 pracowników - 1,1%, firmy zatrudniające powyżej 500 pracowników - 0,9%.


Wykres 2. Rotacja w firmach różnej wielkości w kwietniu 2020
Źródło: Raport wskaźnikiHR 2020 - edycja kryzysowa (kwiecień 2020)Kwarantanna i zasiłek opiekuńczy
Ponad połowa firm wskazała, że co najmniej jeden z jej pracowników przebywał na przymusowej kwarantannie związanej z pandemią koronawirusa. Były to jednak przypadki marginalne, ponieważ dotyczyły średnio 0,6% zatrudnionych pracowników. O wiele więcej przedsiębiorstw - 96,3%, miało w swoich szeregach pracowników, którzy skorzystali z wprowadzonego przez rząd zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad dzieckiem do lat 8.

Podsumowanie
Sytuacja na rynku pracy w kwietniu 2020 wywoływała zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców poczucie niepewności. Mimo to, firmy nie decydowały się na podejmowanie gwałtownych ruchów. Zmiany dotyczyły najczęściej niewielkiej redukcji etatów, w drugiej kolejności wstrzymania wynagrodzenia zmiennego oraz obniżenia wynagrodzenia podstawowego. Niektórzy pracownicy musieli zatem pogodzić się z faktem niższych zarobków. Rotacja dotyczyła niewielkiej części zatrudnionych.

Więcej informacji na temat działań podejmowanych przez firmy w związku z pandemią, znajdą Państwo w najnowszym raporcie wskaźnikiHR – edycja kryzysowa (kwiecień 2020).

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami