Podsumowanie raportu wskaźnikiHR 2017 dla IT
17 / 09 / 2018
Autor: Paweł Pyzik
W ostatnim czasie wokół sektora IT powstało mnóstwo mitów i stereotypów. By ułatwić Państwu rzeczywistą ocenę sytuacji na rynku, opracowaliśmy pierwszy Raport WskaźnikiHR dla branży IT. W raporcie opisaliśmy 41 wskaźników z takich obszarów jak: fluktuacja, absencja, efektywność pracy i inwestycje w kapitał ludzki. Poniżej przykładowe analizy.

Fluktuacja kadr

Jedną z najczęściej spotykanych opinii dotyczących sektora IT jest bardzo wysoki poziom rezygnacji i rotacji pracowników. Badanie WskaźnikiHR 2017 potwierdziło, że wskaźnik rezygnacji jest wyższy o ponad półtora punktu procentowego od wyników ogólnopolskich (wykres 1), a rotacji o ok 1 p.p. Jednocześnie wskaźnik zwolnień jest w sektorze IT dwukrotnie mniejszy, niż wynik ogólnopolski.

Wykres 1. Wskaźnik rezygnacji pracowników
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora IT


Większą rotację w sektorze IT potwierdza również krótszy staż pracy przypadający na przeciętnego pracownika. Jest on o ponad 1 rok krótszy od wyników ogólnopolskich. Pracodawcy, by utrzymać pracowników częściej decydują się na ich awans. W firmach informatycznych trend ten jest wyższy o niemal 3 punkty procentowe. Wśród 16 wskaźników fluktuacji znajdą Państwo również wskaźniki skuteczności rekrutacji i czasu rekrutacji.

Absencja

W przypadku choroby lub krótkotrwałej nieobecności pracownika, firmy IT często wykazują większą elastyczność i pozwalają na pracę z domu. Dzięki temu pracownicy nie muszą starać się o L4 i spada ryzyko zarażenia kolejnych osób w firmie. Znajduje to odzwierciedlenie m.in. we wskaźniku absencji ogólnej, absencji chorobowej i absencji chorobowej własnej. Jednocześnie pomimo tak dużej elastyczności wskaźnik jednodniowej absencji jest wyższy właśnie wśród informatyków.

Wykres 2. Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora ITEfektywność

W Raporcie WskaźnikiHR dla IT przeanalizowaliśmy 12 wskaźników efektywności tj. liczba pracowników przypadająca na kierownika czy HR-owca, przychód i zysk generowany przez pracownika czy liczba godzin nadliczbowych. Raport jednoznacznie pokazuje, że w firmach IT zespoły są dużo mniejsze. Na jednego kierownika przypada 40% mniej pracowników (wykres 3). Taka sama sytuacja występuje w przypadku pracowników pionu personalnego. Wśród badanych firm produktywność i rentowność były niższe od wyników ogólnopolskich. Jednocześnie średnie wynagrodzenie w firmie IT było o 25% większe niż wynik ogólnopolski. Duże zróżnicowanie wyników widać także przy wskaźniku godzin nadliczbowych. Raport pokazuje bowiem, że pracy „po godzinach” w IT jest dużo mniej, niż wśród innych firm (przynajmniej oficjalnie).

Wykres 3. Liczba pracowników przypadająca na 1 kierownika
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora IT


Inwestycje w kapitał ludzki

Raport wskaźnikiHR potwierdza, że na tle pozostałych sektorów, w IT najwięcej inwestuje się w szkolenia. Pomimo zbliżonej ilości godzin szkoleniowych, planowany i wykorzystany budżet szkoleń jest wyższy od wyników ogólnopolskich.

Wykres 4. Udział budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017 dla sektora IT


Podsumowanie

Jak wynika z Raportu WskaźnikiHR 2017, większość opinii dotycząca branży IT jest prawdziwa, choć niejednokrotnie przesadzona. Rotacja pracowników IT jest wyższa niż przeciętny wynik na rynku. Pracownicy IT chorują tak samo jak pozostali śmiertelnicy, ale dzięki większej elastyczności mogą częściowo pracować z domu, co obniża wskaźniki absencji. Firmy IT bardzo często chwalą się wspomnianą elastycznością i wykorzystują ją jako argument w procesach rekrutacji. Raport wskaźnikiHR 2017 pokazał, że przeciętna liczba nadgodzin w IT jest dużo mniejsza niż w pozostałych sektorach. Powszechne są natomiast szkolenia, które są droższe od szkoleń w pozostałych sektorach.

Raport WskaźnikiHR dla branży IT 2017 zawiera 41 wskaźników pozwalających porównać z rynkiem najważniejsze obszary polityki personalnej. Jeżeli interesuje Państwa zarządzanie HR oparte na faktach, zapraszamy na naszą platformę wskaźnikiHR.pl.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami