Podsumowanie raportu wskaźnikiHR 2017 dla branży automotive
17 / 09 / 2018
Autor: Joanna Dziok
Branża automotive to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki. Polska jest jednym z liderów wśród producentów samochodów użytkowych nie tylko w Europie Środkowo-Wschodniej, ale też na całym kontynencie. Dynamiczny rozwój stawia HR-owców tej branży przed wyzwaniem zmierzenia się z problemami kadrowymi. Z jednej strony jest to wysoka fluktuacja i absencja, z drugiej prowadzenie polityki personalnej sprzyjającej wzrostowi efektywności pracy.

Fluktuacja kadr

Raport wskaźnikiHR 2017 potwierdził dynamiczny rozwój sektora, czego głównymi symptomami był wysoki wskaźnik przyjęć oraz długi czas rekrutacji. Problemy z rekrutacją były widoczne zwłaszcza w przypadku wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Im wyższe kompetencje były wymagane, tym rekrutacja trwała dłużej.

Wykres 1. Czas potrzebny na rekrutację pracowników poszczególnych szczebli (dni)
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017


Absencja

Pracownik przedsiębiorstwa automotive na zwolnieniu lekarskim przebywał o 3 dni dłużej niż przeciętny pracownik w Polsce, oraz o niemal 2 dni dłużej niż zatrudniony w sektorze produkcyjnym. Co ciekawe, różnice pomiędzy tymi grupami niemal nie występowały w odniesieniu do wskaźnika absencji chorobowej własnej. Dowodzi to, że pracownicy branży automotive częściej korzystali z urlopów by opiekować się chorym członkiem rodziny. Częściej również korzystali z przysługujących im urlopów, w tym także urlopów na żądanie.

-
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017


Efektywność pracy

Wskaźniki efektywności pracy potwierdzają bardzo dobrą kondycję branży automotive. Wysokość zysku netto przypadająca na jednego pracownika była wyższa zarówno w odniesieniu do danych ogólnopolskich jak i sektora produkcyjnego. Duża ilość pracy powodowała, że pracownicy częściej pracowali w godzinach nadliczbowych – dwukrotnie więcej niż przeciętny pracujący Polak oraz o prawie 20 h więcej niż pracownicy produkcji.

Wykres 2. Liczba godzin nadliczbowych
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2017


Więcej informacji na temat fluktuacji czy absencji w branży automotive znajdą Państwo w naszym raporcie WskaźnikiHR 2017 dla branży automotive.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami