Jak zwiększyć zyski firmy?
17 / 09 / 2018
Autor: P. Pyzik
Każdy z nas stał w młodości przed dylematem co zrobić, żeby w przyszłości dobrze zarabiać. Nasze przemyślenia prowadziły zazwyczaj do wniosków, że kluczem do sukcesu są odpowiednie narzędzia tj. umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, czy kontakty, które zapewnią nam lepszą pozycję i zwiększą szansę odniesienia sukcesu. Dlaczego więc nie przenieść podobnych wniosków na naszą firmę?


Zdobądź odpowiednie narzędzia

Wymienione powyżej narzędzia wymagają od nas zaangażowania dużej ilości czasu i pieniędzy. Istnieją jednak takie, które przynoszą korzyści znacznie szybciej, a w dodatku nie angażują nas tak bardzo.
W ostatnim czasie coraz większą popularność zyskuje trend Evindence Based HR, czyli zarządzanie personelem oparte na faktach. Na przykładzie zachodnich firm widzimy, że stosowanie obiektywnych wskaźników HR, przynosi widoczne efekty i poprawia funkcjonowanie przedsiębiorstwa, o ile oczywiście wyciągamy z nich wnioski. By tak się stało, analiza wyników musi wejść na stałe do działów HR i być przez nie konsekwentnie monitorowana. Pion personalny natomiast musi być traktowany jak partner w realizacji strategii firmy.


Opieraj decyzje na danych liczbowych

Obecnie coraz więcej firm wprowadza analizę wyników bazującą na obiektywnych wskaźnikach. W ramach zarządzania personelem, firmy mierzą takie kwestie jak: absencja, fluktuacja, efektywność pracy czy inwestycje w kapitał ludzki. Przykładem obszarów wartych pomiaru mogą być:
  • wskaźnik produktywności pracowników, który informuje o wielkości przychodów netto przypadającej na jednego pracownika,
  • wskaźnik zysku przypadającego na pracownika, mówiący o wielkości zysku netto przypadającej na jednego pracownika,
  • wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia, wyrażający wielkość przychodu netto przypadającą na 1 PLN zainwestowaną w wynagrodzenie pracowników.

Zmniejsz koszty, zwiększ zyski

Naturalnym kierunkiem mającym zwiększyć zysk firmy jest redukcja kosztów. Oczywiście należy redukować te z nich, które nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Warto jednak pamiętać, że istnieją koszty warte ponoszenia tj. budowanie trwałych relacji z klientem czy optymalizacja produkcji. By odróżnić jedne od drugich, warto zadać sobie pytanie czy dany koszt przynosi wartość dla klienta.

W kwestii kosztów również możemy skorzystać z pomocy benchmarków. Poprzez wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia czy wskaźnik kosztów pracy, możemy kontrolować wydatki w firmie i lokalizować obszary nieefektywne. Co więcej, stosowanie w zasadzie każdego ze wskaźników HR pozwala poprawić wyniki finansowe.
Mierząc fluktuację pracowników, sprawdzamy m.in. jaki odsetek byłych pracowników, powraca do naszej firmy. Każdy z pracowników ponownie zatrudnianych, zapewnia nam niższe koszty rekrutacji i szybsze wdrożenia do pracy, a to oznacza oszczędności. Podobne informacje otrzymujemy ze wskaźnika przyjęć i wskaźnika rezygnacji.
Analizując absencję, dowiadujemy się natomiast przez ile dni roboczych nasi pracownicy nie pracują, co łatwo przeliczyć na utracone zyski. Z kolei sprawdzanie inwestycji w kapitał ludzki pokazuje nam na ile przeprowadzone szkolenia, przeznaczone na danego pracownika przekładają się na wzrost jego efektywności.


Podsumowanie

Korzystanie ze wskaźników, bez wątpienia pozwala budować HR oparty na faktach. Aby jednak wiedzieć czy nasze wyniki faktycznie są dobre czy złe, oraz czy ewentualne anomalie są specyfiką naszej branży - musimy porównać nasz wynik z szerszym otoczeniem biznesowym. Stosowanie benchmarków pozwala zrobić to przy zachowaniu poufności własnych danych i gwarancji rzetelności pomiarów. W ostatnim czasie specjalnie w tym celu powstała platforma wskaźnikiHR.pl, obejmująca 37 najważniejszych wskaźników z obszaru zarządzania personelem. Za jej pośrednictwem firmy porównują między sobą wyniki i widzą, w których obszarach prześcigają konkurencję, a w których muszą poprawić skuteczność.

Jeżeli będziemy podejmować decyzje i wyciągać wnioski na podstawie wskaźników, z pewnością poprawimy efektywność działań, zredukujemy koszty i poprawimy wynik finansowy. Przykład zachodnich firm pokazuje, że korzystanie z benchmarków prowadzi do profesjonalizacji zarządzania. Warto zatem nie tylko dołączyć do badania, ale i zachęcić do niego zaprzyjaźnione firmy.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami