Na czym polega nowa jakość benchmarkingu?
17 / 09 / 2018
Autor: P. Pyzik
Współczesny świat oferuje nam wiele propozycji kolejnych strategii, które w prosty sposób mają pomóc naszej firmie osiągnąć spektakularny sukces. Oferty wydają się kuszące, ale czy istnieje strategia, którą można uznać za niezawodną niezależnie od okoliczności? Nowoczesna firma, chcąc zaistnieć na rynku musi opracować sprawny plan działania, stworzyć strategię dopasowaną do swoich możliwości, wielkości przedsiębiorstwa i posiadanych zasobów.

Amerykanie cenią jakość

Prezydent Stanów Zjednoczonych co roku przyznaje nagrodę im. Malcolma Baldrige'a. Jest to wyróżnienie dla firm oraz placówek edukacyjnych i zdrowotnych, przyznawane za stawianie na jakość przy budowaniu strategii przedsiębiorstwa oraz właściwe nią zarządzanie. Zgłoszone firmy są oceniane pod kątem 7 kryteriów (Wawlak, 2007):
 • przywództwo,
 • planowanie strategiczne,
 • zorientowanie na klienta i rynek,
 • analiza informacji,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie procesami,
 • wyniki biznesowe.

Kryteria, którymi kierują się egzaminatorzy są corocznie aktualizowane i doprecyzowywane. Pozwala to na wyłonienie najnowszych i najciekawszych pomysłów w zakresie zarządzania. Co ciekawe, spośród wszystkich koncepcji zarządzania to właśnie benchmarking ma największy wpływ na kryteria nagrody Baldrige'a. Na 1000 punktów możliwych do uzyskania, w 550 można znaleźć odwołanie do benchmarkingu. Nawet koncepcja zadowolenia klienta, która jest ostatecznym celem systemu Baldrige'a, dotyczy 520 punktów.


Jakość nie jest czynem, ale nawykiem

Te słowa Arystotelesa pokazują, że organizacja stawiająca sobie za cel jakość, musi zadbać by jej pracownicy mogli stale uczyć się dbania o jakość. W przypadku działu personalnego podstawowe sposoby realizacji tego celu, to bieżące monitorowanie i analizowanie absencji, fluktuacji, efektywności pracy czy inwestycji w kapitał ludzki. Pozwala to na wyrobienie wspomnianego nawyku jakości. Kolejnym krokiem jest porównywanie otrzymanych wyników z szerszym otoczeniem rynkowym - firmami z branży, województwa czy firmami o podobnej wielkości. Służą do tego platformy takie jak wskaznikiHR.pl, które w oparciu o dane zbierane od firm wydają coroczne raporty wskaźnikowe.


Dobre praktyki w szybko uczących się organizacjach

Benchmarking zyskał swą popularność m. in. dlatego, że umożliwia szybkie uczenie się od innych. W oparciu o doświadczenia firm, które osiągnęły największą biegłość w tym zakresie, możemy wyróżnić szereg dobrych praktyk tj.:
 • wyznaczanie lidera najlepszych praktyk,
 • wprowadzenie obowiązku monitorowania konkurencji do zakresu obowiązków pracowników,
 • analiza produktów i rozwiązań innych firm oraz odwiedzanie ich zakładów,
 • tworzenie przestrzeni/okazji do wymiany informacji i pomysłów,
 • prezentowanie pomysłów z zewnątrz własnym pracownikom,
 • bezpośrednie angażowanie ścisłego kierownictwa w benchmarking i innowacyjne adaptacje (Bogan, 2006).


Benchmarking jako dźwignia intelektualna


Dajcie mi dostatecznie długą dźwignię, a poruszę Ziemię - Archimedes

Choć w ostatnim czasie najczęściej słyszy się o zastosowaniu dźwigni finansowej, warto pamiętać również o dźwigni intelektualnej. Obecnie firmy nie muszą niczego odkrywać na nowo. Wystarczy, że będą budowały i tworzyły na fundamencie najlepszej dostępnej na rynku wiedzy. Właśnie w tym celu został stworzony benchmarking. Jeżeli spojrzymy na stosowanie porównań jako dźwigni intelektualnej zauważymy, że wśród jej korzyści są m.in.:
 • niższe koszty - wprowadzanie sprawdzonych rozwiązań niemal zawsze jest tańsze od ich wymyślania, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć na inne do potrzeby firmy;
 • przyspieszanie zmian - zastosowanie benchmarkingu znacznie ułatwia wdrożenie nowego rozwiązania. W momencie, gdy widzimy jak dane rozwiązanie funkcjonuje na rynku, jego wdrożenie jest znacznie szybsze;
 • nowe pomysły - obserwując rozwiązania konkurencji lub firm z innej branży, możemy znaleźć nowe rozwiązania lub nowe zastosowania dla pomysłów już istniejących;
 • katalizowanie uczenia się - pracownicy organizacji regularnie stosujących benchmarking i wprowadzających na jego podstawie zmiany, stają się bardziej elastyczni i otwarci na zmiany.


Podsumowanie

Przy wyborze najlepszej strategii dla firmy, warto wziąć pod uwagę kryteria nagrody Baldrige'a. Są one co roku aktualizowane, by wskazywać sprawdzone i jednocześnie innowacyjne rozwiązania budowania jakości w przedsiębiorstwie. Firmy które walczą o tytuł lidera w branży powinny sprawdzić jak wiele punktów uzyskały by z poszczególnych kryteriów systemu Baldrig'a. Jest to ważna okazja do porównania się z najlepszymi. Stosowanie benchmarków pozwala także na zastosowanie dźwigni intelektualnej, a więc wytwarza nawyk szybkiego uczenia się, przyspiesza wprowadzanie zmian i niemal zawsze obniża koszty.

By tak się stało oprócz systematycznego nawyku zdobywania wiedzy, konieczny jest nawyk dzielenia własnymi doświadczeniami. W przypadku działu HR jedną z nielicznych okazji do benchmarku jest uruchomiona w 2015 roku platforma wskaznikiHR.pl.
Bibliografia
Bogan C., English M., Benchmarking jako klucz do najlepszych praktyk. Gliwice 2006

Wawak S., Analiza i doskonalenie systemów zarządzania jakością w urzędach gminnych, pr. doktorska, UE w Krakowie 2007

Von Oech R., The Creative Wack Pack, Melno Park 1989, karta 40

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami