Lista wskaźników

 1. 1. Wskaźnik rotacji pracowników
 2. 2. Wskaźnik rezygnacji
 3. 3. Wskaźnik zwolnień
 4. 4. Wskaźnik przyjęć
 5. 5. Wskaźnik awansów
 6. 6. Średni staż pracy
 7. 7. Średni wiek pracowników
 8. 8. Wskaźnik skuteczności rekrutacji
 9. 9. Odsetek umów przedłużonych po okresie próbnym
 10. 10. Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej
 11. 11. Odsetek powrotów pracowników do firmy
 12. 12. Wskaźnik rekrutacji realizowanych przez firmy zewnętrzne
 13. 13. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację pracownika fizycznego
 14. 14. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację specjalisty/lidera zespołu
 15. 15. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację kierownika
 16. 16. Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla
 1. 1. Wskaźnik absencji ogólnej
 2. 2. Wskaźnik ogólnej absencji chorobowej
 3. 3. Wskaźnik absencji chorobowej własnej, z wyłączeniem kobiet w ciąży oraz opieki nad członkiem rodziny
 4. 4. Wskaźnik absencji wypadkowej
 5. 5. Wskaźnik absencji jednodniowej
 6. 6. Wskaźnik urlopów niewykorzystanych
 7. 7. Liczba urlopów na żądanie w roku
 8. 8. Odsetek pracowników przebywających na długotrwałym zwolnieniu
 1. 1. Wskaźnik produktywności pracowników etatowych
 2. 2. Wskaźnik rentowności pracowników etatowych
 3. 3. Wskaźnik produktywności łącznych nakładów na wynagrodzenia
 4. 4. Wskaźnik rentowności łącznych nakładów na wynagrodzenia
 5. 5. Wskaźnik miesięcznych kosztów pracy
 6. 6. Wskaźnik udziału kosztów pracy w kosztach operacyjnych
 7. 7. Średnie wynagrodzenie w firmie
 8. 8. Wskaźnik świadczeń pozapłacowych
 9. 9. Liczba pracowników przypadająca na kierownika
 10. 10. Wskaźnik efektywności działania pionu personalnego
 11. 11. Wskaźnik godzin nadliczbowych
 12. 12. Wskaźnik dobrowolnych odpraw dla pracowników
 13. 13. Odsetek osób, którym przyznano dobrowolne odprawy
 1. 1. Planowany budżet szkoleń na pracownika
 2. 2. Wykorzystany budżet szkoleń na pracownika
 3. 3. Wskaźnik ilości szkoleń - godzinowy
 4. 4. Wskaźnik udziału budżetu szkoleń w kosztach operacyjnych
 5. 5. Wykorzystanie budżetu szkoleń na przeszkolonego pracownika
 6. 6. Wskaźnik wykorzystania budżetu szkoleń
Zamów raport