Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej

Udział kierowników, zatrudnionych w przedsiębiorstwie przez okres 1 roku lub dłużej, w ogólnej liczbie kierowników. Do grupy kierowników zaliczamy pracowników średniej i wyższej kadry kierowniczej, tj. kierowników, dyrektorów, zarząd.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik stabilności kadry kierowniczej zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR