Wskaźnik skuteczności rekrutacji

Udział nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w liczbie wszystkich stanowisk, na które została uruchomiona rekrutacja. Za pracownika nowo zatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną w badanym roku. Bierzemy pod uwagę tylko rekrutacje realizowane przez Państwa dział personalny.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik skuteczności rekrutacji zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR