Wskaźnik przyjęć

Wskaźnik informuje o udziale nowo zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w średniorocznej liczbie pracowników. W średniorocznej liczbie pracowników uwzględniamy sumę wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, niezależnie od wymiaru etatu. Za pracownika nowozatrudnionego uznajemy osobę zatrudnioną na umowę o pracę.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik przyjęć zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR