Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla

Wskaźnik ten informuje o przeciętnej liczbie dni potrzebnych działowi HR na rekrutację menedżera wyższego szczebla (np. dyrektor finansowy, dyrektor sprzedaży), od zgłoszenia zapotrzebowania na pracownika do podpisania umowy. Proszę zaliczyć menedżerów, którzy odpowiadają za zarządzanie firmą, oddziałem lub jednym z pionów oraz wyznaczają cele biznesowe, strategię i politykę firmy. Są to zazwyczaj członkowie zarządu, dyrektorzy generalni, dyrektorzy pionów.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik czasu potrzebnego na rekrutację menadżera wyższego szczebla zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR