Wskaźnik awansów

Wskaźnik ten informuje o udziale ilości awansów w całkowitej liczbie pracowników. Awans, jest to zmiana stanowiska na lepiej płatne lub bardziej prestiżowe, któremu może, lecz nie musi, towarzyszyć podwyżka pensji. W przypadku większej ilości awansów jednego pracownika zliczamy wszystkie przypadki.
Jeżeli chcą się Państwo dowiedzieć ile wynosi Wskaźnik awansów zapraszmy do zapoznania się z najnowszym raportem wskaźnikiHR