WskaźnikiHR dla branży automotive w 2018 r.
13 / 12 / 2018
Autor: Joanna Dziok
W ubiegłym roku informowaliśmy o dynamicznym rozwoju branży automotive czego głównym symptomem były problemy z pozyskaniem pracowników. Jak zmieniła się sytuacja w tej branży i czy nadal większość wysiłków HR-owców koncentruje się na rekrutacji pracowników?

Fluktuacja kadr

W 2017 r. poziom rotacji w porównaniu do 2016 r. wzrósł o 3 p.p., a więc w takim samym stopniu jak dla wyników ogólnopolskich. Co ciekawe, w porównaniu do 2016 r. wzrosła wartość wskaźnika zwolnień, co wskazuje, że pracodawcy coraz częściej decydują się na rozwiązanie umowy z pracownikami, którzy nie spełniają ich oczekiwań.
Częstsze decyzje o zwolnieniu pracownika, mogły wynikać z tego, że pracowników było coraz łatwiej zrekrutować. Czas rekrutacji w porównaniu do 2016 r. wyraźne skrócił się i to w odniesieniu do wszystkich poziomów stanowisk. Najbardziej w przypadku rekrutacji specjalistów – aż o 10 dni.

Wykres 1. Czas potrzebny na rekrutację pracowników poszczególnych szczebli (dni)
Źródło: Raport Wskaźniki HR 2018


Absencja

Pracownik branży automotive był nieobecny w pracy statystycznie równie często jak pracownik produkcji czy przeciętny pracujący Polak. Różnice wystąpiły w odniesieniu do absencji chorobowej, która w branży automotive była średnio o 1,6 dnia wyższa niż w sektorze produkcyjnym i o 2,45 dnia dłuższa niż w Polsce.

Wykres 2. Poziom ogólnej absencji chorobowej (w dniach)
Źródło: Raport Wskaźniki HR 2018


Efektywność pracy

Wskaźniki produktywności i rentowności pracy wskazują na nieznaczny spadek efektywności pracy w tym sektorze. Przeciętny zysk wypracowany przez pracownika obniżył się o 3% w porównaniu do 2016 r., z kolei zysk przypadający na 1 złotówkę zainwestowaną w wynagrodzenia zmalał o 5%. Jeszcze większe spadki odnotowaliśmy w odniesieniu do produktywności.
Pomimo niższych przychodów i zysków firmy z branży auotomotive były bardziej skłonne do zwiększania wynagrodzenia swoim pracownikom. W 2017 r. wzrosły zarówno płace, jak i wysokość nakładów na świadczenia pozapłacowe – odpowiednio o 9% i 7%, a więc dwukrotnie więcej niż wynika to z danych ogólnopolskich, gdzie średni wzrost płac był na poziomie 4%.


Wykres 3. Zmiana poziomu wynagrodzeń i nakładów na benefity w latach 2016-2017
Źródło: Raport Wskaźniki HR 2017 i 2018


Nakłady na szkolenia

Zaobserwowany w tegorocznym badaniu w całej Polsce spadek nakładów na szkolenia nie ominął branży automotive. Również i w tym sektorze firmy na etapie planowania budżetu zakładały niższe wydatki na szkolenia. Oczywiście przełożyło się to na obniżenie wykorzystanego budżetu szkoleń, zarówno w przeliczeniu na pracownika (spadek o 24%), jak i przeszkolonego pracownika (o 33%). Obniżenie wydatków na szkolenia spowodowało, że pracownik tego sektora spędzał na szkoleniu średnio 2 godziny mniej niż w 2016 r.

Podsumowanie

Rosnąca rotacja, skrócenie absencji ogólnej przy jednocześnie niemal identycznym poziomie absencji chorobowej jak w 2016 r., czy ograniczenie inwestycji w rozwój pracowników to zmiany, jakie nastąpiły na rynku pracy w ubiegłym roku, a które również dotknęły branżę automotive. W sektorze tym nastąpiły również zmiany charakterystyczne tylko dla niego, jak zmniejszenie rezygnacji czy zmniejszenie wskaźnika przyjęć, co dowodzi o konieczności prowadzenia dla niego odrębnych analiz.

Więcej informacji na temat fluktuacji czy absencji w branży automotive znajdą Państwo w naszym raporcie WskaźnikiHR 2018 dla branży automotive.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami