Jak zmienia się rynek pracy w branży IT?
10 / 10 / 2018
Autor: Joanna Dziok
W odniesieniu do żadnej innej branży twierdzenie o umacnianiu się rynku pracownika nie jest równie prawdziwe. Zawód informatyka od dłuższego czasu nie znika z listy zawodów deficytowych, co stawia HR-owców przed niezwykle trudnym zadaniem – pozyskaniem odpowiednich kandydatów i sprostaniu rosnącej presji płacowej. Czym jeszcze charakteryzuje się branża IT?

Sektor IT wciąż walczy z rotacją i częstymi rezygnacjami

W sektorze IT wciąż największym problemem pozostaje rotacja, której poziom w porównaniu do 2016 r. wzrósł o ponad 20%. Za jej wzrost odpowiadała głównie rosnąca liczba dobrowolnych odejść pracowników. Wskaźnik rezygnacji w tym samym okresie wzrósł o ponad 60% i osiągnął wartość niemal dwukrotnie wyższą niż dla danych ogólnopolskich.

Wykres 1. Wzrost poziomu rotacji i rezygnacji w branży IT w latach 2016-2017
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2018 dla branży IT


Chcąc ograniczyć skalę rotacji firmy musiały zachęcać pracowników do pozostania, co – jak pokazuje nasze badanie – polegało na oferowaniu awansów i wyższych płac.
Odsetek pracowników, którym przyznano awans w branży IT w stosunku do 2016 r. wzrósł o niemal 5 p.p., podczas gdy średni wzrost tego wskaźnika w Polsce był zaledwie na poziomie 0,4 p.p. Informatycy również mogli liczyć na znacznie wyższy wzrost płac niż przeciętny pracujący Polak. O ile płace w Polsce wzrosły o 4%., to w branży IT aż o blisko 14%.

Wykres 2. Wskaźnik awansów w Polsce i w branży IT 
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2018 dla branży IT


Informatycy coraz częściej opiekują się chorym członkiem rodziny

Elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej powodowało, że pracownicy IT przebywali dotychczas na zwolnieniach lekarskich znacznie mniej niż pracownicy innych branż. Tegoroczne badanie pokazało, że powoli zaczyna się to zmieniać. O ile w odniesieniu do danych ogólnopolskich poziom ogólnej absencji chorobowej nie zmienił się na przestrzeni 2016-2017, to w IT wzrósł blisko o 3 dni. Co ciekawe, nie zmienił się poziom absencji chorobowej własnej, co oznacza że pracownicy znacznie częściej przebywali na zwolnieniu lekarskim, aby opiekować się chorym członkiem rodziny.

Coraz wyższe koszty zatrudnienia

Rosnąca presja płacowa musiała oznaczać jedno – wzrost kosztów zatrudnienia. Wyższe nakłady na wynagrodzenia i benefity przełożyły się na wzrost kosztów pracy, które w 2017 r. stanowiły średnio już 60% kosztów operacyjnych firm z tej branży. Zwiększenie środków na wynagrodzenia było opłacalne, ponieważ w porównaniu do 2016 r. firmy odnotowały poprawę rentowności nakładów na wynagrodzenia.

Liczba godzin szkoleniowych widocznie spadła

Planując budżet szkoleń na 2017 r., firmy zakładały inwestycje na poziomie takim samym jak w roku wcześniejszym. Założeń tych firmom jednak nie udawało się zrealizować, ponieważ wszystkie wartości wskaźników odnoszących się do wykorzystania budżetu szkoleń zmniejszyły się. Mniejszy był budżet szkoleń wykorzystany na pracownika, jak i na przeszkolonego pracownika, co oczywiście przełożyło się na wyraźny spadek ilości godzin szkoleniowych. W roku 2017 przeciętny pracownik szkolił się ponad 50% krócej niż w roku 2016.

Wykres 3. Ilość godzin szkoleniowych przypadających na pracownika
Źródło: Raport WskaźnikiHR 2018 dla branży IT


Podsumowanie

Badanie wskaźników HR pokazało, że problemy w tym obszarze w Polsce nie omijają również branży IT, a nawet w jej przypadku występują z jeszcze większą siłą. Rosnąca rotacja, rezygnacje, wzrost zwolnień chorobowych to tylko niektóre z nich. Dla firm główną receptą na te problemy było oferowanie lepszych warunków zatrudnienia – podnoszenie pensji, poszerzanie pakietu benefitów i przyznawania awansów.
Jeżeli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych analiz dotyczących zmian
w obszarze HR w branży IT zapraszamy do nabycia pełnego raportu WskaźnikiHR 2018 dla branży IT.

CHCESZ ZMIERZYĆ wskaźniki HR W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami