Absencja chorobowa w Polsce w I półroczu 2014 roku
17 / 09 / 2018
Autor: Sedlak & Sedlak
Tabela 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej
osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej
w I półroczu 2014 roku (w tys.)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 1. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej
osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej
w I półroczu 2014 roku (w %)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 2. Liczba zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu choroby własnej
osobom ubezpieczonym w ZUS według dni absencji chorobowej
w I półroczu 2014 roku (I półrocze 2013 = 100%)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 3. Przeciętna długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej
osób ubezpieczonych w ZUS w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku
(w dniach)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 4. Przeciętna długość absencji chorobowej z tytułu choroby własnej
osób ubezpieczonych w ZUS w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku
(I półrocze 2013 = 100%)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Tabela 2. Liczba osób ubezpieczonych w ZUS, którym wystawiono zaświadczenie lekarskie z tytułu choroby własnej
w podziale na wiek ubezpieczonego w I półroczu 2014 roku
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 5. Liczba dni absencji chorobowej z tytułu choroby własnej
osób ubezpieczonych w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia
w I półroczu 2014 roku (w %)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 6. Przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego
wystawionego z tytułu choroby własnej
osobom ubezpieczonym w ZUS według wybranych tytułów ubezpieczenia
w I półroczu 2014 roku (w dniach)
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 7. Ranking 10 grup chorobowych będących najczęstszym powodem absencji
w I półroczu 2014 roku (jako % liczby dni absencji ogółem)*
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Wykres 8. Ranking 10 grup chorobowych według przeciętnej długości absencji
w I półroczu 2014 roku (w dniach)*
*liczone na podstawie przeciętnej długości zaświadczenia lekarskiego wystawionego z tytułu choroby własnej osobom ubezpieczonym w ZUS
Opracowanie Sedlak & Sedlak na podstawie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Bibliografia

CHCESZ ZMIERZYĆ Absencję W SWOJEJ FIRMIE?

Biorąc udział w badaniu porównasz:

16 wskaźników

Fluktuacji kadr

9 wskaźników

Absencji

12 wskaźników

Efektywności pracy

6 wskaźników

Inwestycji w kapitał ludzki

Dowiedz się więcej
Potrzebujesz więcej informacji?
Zadzwoń 12 625 59 21
lub
skontaktuj się z nami